Sabtu, 18 Mei 2013

Shalawat Nabi Paling Berkhasiat


Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk bershalawat kepada beliau. Ada banyak manfaat dan keutamaan dari membaca shalawat. Apalagi bagi Anda yang mempunyai keinginan dan hajat tersendiri. Shalawat Nabi bisa memuluskan jalan, agar doa lebih cepat terkabul. Tentunya setelah Anda melaksanakan shalat wajib diikuti shalat sunah.

Ada banyak amalan yang bisa Anda jalankan untuk memperkuat doa. Saya akan berikan beberapa macam shalawat yang terbukti paling ampuh. Shalawat ini sudah sering saya amalkan, dan Alhamdulillah… beberapa doa saya lebih cepat terkabul dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah SWT. Saya selalu yakin, dari terkabulnya doa-doa kecil, nantinya pasti akan bisa terkabul juga semua doa yang kita panjatkan kepada-Nya. Dengan begitu, akan semakin memotivasi hidup kita untuk meraih semua impian dan cita-cita.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Abi Auf r.a juga diterangkan, bahwa Rasull SAW telah bersabda yang artinya: “Barang siapa yang mempunyai hajat (kebutuhan) kepada Allah atau kepada salah seorang dari anak Adam, hendaklah ia berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, lalu shalat dua rakaat, kemudian hendaklah ia mengucapkan pujian kepada Allah dan mengucapkan shalawat kepada Nabi SAW, dan kemudian hendaklah berdoa.” 

Barang siapa bershalawat kepada Nabi Muhammad, berarti ia telah melaksanakan perintah Allah ta’ala di dalam firman-Nya. Dibawah ini adalah dalil-dalil tentang shalawat, baik dari Al-Qur’an maupun Al-Hadits Nabi SAW, serta para ulama. 

Al-Qur'an
Surat Al-Ahzab ayat 43: 


Artinya: 
"Dia-lah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohon ampunan untukmu) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang."
  
Surat Al-Ahzab ayat 56: 


Artinya: 
"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." 

Maksud Allah bershalawat kepada Nabi SAW adalah dengan memberi rahmat-Nya, bershalawat malaikat kepada Nabi SAW dengan memintakan ampunan, sedangkan bershalawatnya orang-orang mukmin kepada Nabi SAW dengan berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan "Allahumma Shalli 'ala Muhammad" 

Al-HaditsArtinya: 
"Bershalawatlah kamu kepadaku, karena shalawatmu itu menjadi zakat (penghening jiwa pembersih dosa) untukmu."   
(HR. Ibnu Murdaweh)Artinya:
"Saya mendengar Nabi SAW bersabda, Janganlah kamu menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan, dan janganlah kamu menjadikan kuburanku sebagai persidangan hari raya. Bershalawatlah kepadaku, karena shalawatmu sampai kepadaku di mana saja kamu berada."   
(H.R. Al-Nasa'i, Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Nawawi).

Berikut beberapa shalawat yang biasa saya amalkan setiap hari. Saya peroleh dari berbagai sumber dan saya berikan selengkapnya untuk Anda. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan amal ibadah bagi siapa saja yang mengamalkannya, serta ikut membagikannya kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW.


1.


2.
3.


Allahumma shalli’alaa sayyidinaa Muhammadin wa man waa lahu’adada maa ta’lamuhu min bad-il amri ilaa muntahaahu wa’alaa aalihi wa shahbihi wa sallim

Artinya:
“Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad dan para pembelanya, sebanyak apa yang Engkau ketahui dari awal semua urusan hingga akhirnya. Juga kepada keluarga dan sahabatnya.”

Penjelasan dan khasiat
Shalawat ini bersumber dari Sayyid Ahmad Ar-Rifa’I r.a. dan dikelompokkan shalawat Al-Jamwami Al-Kawamil (gudang kesempurnaan). Siapa saja yang membaca shalawat ini setelah shalat subuh dengan maksud apa saja, niscaya maksudnya terpenuhi atas izin Allah SWT.

4.


Allahumma shalii’alaa sayyidinaa wa maulaanaa muhammadin manfalaqatil anwaaru illaa bidzaatihi

Artinya:
“Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad yang semua cahaya tak bisa muncul selain karena dirinya.”

Penjelasan dan khasiat
Shalawat ini sangat besar khasiatnya, jika dibaca seribu kali insyaAllah semua keinginannya tercapai.5.

Artinya:
“Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad. Yakni shalawat yang menjadikan catatan-catatan kebajikan, melapangkan dada dan mempermudah segala urusan, berkat rahmat Engkau, wahai Yang Maha Pengampun. Juga kepada keluarga dan para sahabat beliau.”

Penjelasan dan khasiat
Shalawat ini bersumber dari Sayyid Ahmad Rifa’I r.a. dan termasuk shalawat Al-Jawami Al-Kawamil (kumpulan kesempurnaan). Barang siapa yang membaca shalawat ini setelah shalat subuh dengan tujuan apa saja, niscaya tujuan atau keinginannya dikabulkan Allah SWT.
 
6.Artinya:
“Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, keluarga Muhammad dan ahli baitnya.” 
 
Penjelasan dan khasiat
Berkaitan dengan shalawat ini, Sa’id Ath-Atharid meriwayatkan bahwa barang siapa yang membacanya tiga kali setiap pagi dan sore, akan dihapus dosa-dosanya, senantiasa bahagia, dikabulkan doa dan harapannya, dan dibantu mengalahkan musuh.
 
7.

Artinya:
“Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad selaku pembuka dan penutup para rasul, dan penyempurna rahmat yang menyeluruh. Juga kepada keluarga, para sahabat, dan para pecintanya. Yakni shalawat sebanyak pengetahuan Engkau, sekekal Engkau, pembawa keridaan Engkau dan pemenuh hak Engkau. Ya Rabb, melalui ketaatan atas beliau aku mohon kepada Engkau pendamping terbaik bagiku, jalan termudah, ilmu paling berguna dan amal paling saleh. Demikian pula tempat sangat luas, kehidupan paling mudah, dan rezeki paling baik serta paling luas.”

Penjelasan dan khasiat
Shalawat ini berasal dari Al-‘Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Al-Badri Ad-Dimyathi yang dikenal dengan Ibnu Mayyit. Ia pernah berkata, “Aku berharap pada Allah semoga kebahagiaan dunia dan akhirat, dan derajat yang tinggi bagi yang membaca shalawat ini meski hanya 7 kali sehari semalam.”
 


8.

Penjelasan dan khasiat
Dalam sebuah sumber dinyatakan bahwa shalawat Fatih ini berasal dari wali besar dan keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abu Makarim Syaikh Muhammad Syamsuddin bin Abu Hasan Al-Bakri r.a. Kemudian dalam sumber lain, shalawat ini disebut shalawat Sultan Auliya Syaikh ‘Abdul Qadir Jailani r.a. barangkali beliau inilah yang paling banyak mengamalkannya.
Khasiatnya adalah:

 1. Melenyapkan perasaan susah, duka dll.
 2. Yang membaca shalawat ini (meski sekali seumur hidup) insyaAllah tak akan masuk neraka.
 3. Membaca 1 kali shalawat ini sama dengan membaca seribu kali shalawat lainnya. Bahkan ada yang mengatakan sama dengan 600.000 kali.
 4. Yang membaca shalawat ini 11 kali setiap ba’da shalat selama 40 hari, Allah akan mengampuni dosa-dosa kecilnya.
 5. Orang yang ingin bermimpi melihat Nabi SAW, maka bacalah shalawat ini seribu kali malam jumat atau malam senin. Caranya: Lakukan shalat hajat 4 rakaat dengan dua kali salam. Pada shalat pertama rakaat ke-1 setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Qadar, rakaat ke-2 setelah Al-Fatihah membaca surat Az-Zalzalah. Kemudian pada shalat kedua, rakaat ke-1 setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, rakaat ke-2 setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Falaq dan An-Nas
 6. Jika mempunyai berbagai kesulitan seperti banyak utang, istri tidak patuh, anak perempuan belum punya suami dll, bacalah shalawat ini. Caranya: Bangun tengah malam untuk shalat, kemudian membaca shalawat ini selama 40 hari
 7. Dilapangkan rezeki, diberi ketabahan hati dan diselamatkan keluarga dengan izin Allah. Caranya: Shalawat ini dibaca setelah shalat subuh 21 kali dengan istiqamah.

 
9.

Artinya:
“Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad selaku hamba dan Rasul-Mu. Limpahkan pula shalawat orang-orang mukmin dan mukminat, orang-orang muslim dan muslimat.”

Penjelasan dan khasiat
Al-Imam Sya’ram meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Setiap orang Muslim yang tak mampu memberi sedekah, hendaklah ia membaca shalawat ini. Tidaklah seorang mukmin yang kenyang berbuat kebajikan, selain ia berakhir di surga.” (H.R. para ahli hadits dari Sa’id Al-Hudzri r.a.)

10.


Penjelasan dan khasiat
Kelebihan shalawat ini sebagaimana dikatakan Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdullah Al-Maushuli, “Barang siapa yang ingin memuji Allah dengan pujian paling utama dan paling baik di atas semua pujian makhluk-Nya, baik dahulu maupun sekarang, bacalah shalawat ini. Barang siapa yang ingin membaca shalawat atas Nabi dengan shalawat paling utama dari shalawat seseorang, bacalah shalawat ini. Barang siapa yang ingin memohon kepada Allah SWT dengan permohonan paling utama serta paling baik dari siapa pun, bacalah shalawat ini!”
 

 

11.

Artinya:
“Ya Allah Rabb Muhammad dan keluarganya, limpahkanlah shalawat kepada beliau dan keluarganya, dan berilah beliau kedudukan serta tempat tertinggi di surga. Ya Rabb Muhammad dan keluarganya, balaslah beliau SAW, sesuai balasan yang layak beliau  miliki.”

Penjelasan dan khasiat
Dalam syarah Ad-Dala-il disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, “ Siapa saja dari umatku yang membaca shalawat ini, di waktu pagi dan sore, ia telah membuat letih malaikat pencatat amal selama seribu hari (karena mencatat kebajikannya yang begitu banyak). Selain itu ia akan diampuni dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya.”

12.


Penjelasan dan khasiat
Shalawat ini suka dipakai raja para Wali, Syaikh ‘Abdul Qadir Al-Jailani sebagai penutup hizibnya. Mengenai keutamaannya, As-Sakhawi mengatakan, “Sebagian guru kami menyatakan bahwa shalawat ini memiliki kisah yang sangat ajaib. Yakni 1 kali shalawat ini menandingi 100.000 kali shalawat lainnya.”
Adapun mengenai khasiatnya, Al-Imam Muhyiddin r.a. dari Yaman mengatakan, “Barang siapa yang membaca shalawat ini 10 kali setiap pagi dan sore, niscaya ia mendapatkan keridaan Allah yang terbesar, dijaga dari berbagai keburukan dan dimudahkan semua permasalahannya.”
 
13.

Artinya:
“Ya Allah, limpahkanlah shalawat serta salam kepada Muhammad dan keluarganya.”

Penjelasan dan khasiat
Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang mengucapkan ‘Allahumma shalli ‘alaa muhammadin wa ‘alaa aalihi wa sallim ketika berdiri, maka dosa-dosanya akan diampuni sebelum duduk. Kemudian barang siapa yang mengucapkannya ketika duduk, maka dosa-dosanya akan diampuni sebelum berdiri.”
 
14.


Penjelasan dan khasiat
Al-Imam Al-Ghazali dalam Al-Ihya mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang mengucapkan shalawat untukku pada malam jumat delapan puluh kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama delapan puluh tahun.” Diriwayatkan pula bahwa barang siapa yang membaca shalawat ini 500 kali setiap hari dan setiap malam, niscaya ia tak akan mati hingga berjumpa Nabi SAW terlebih dahulu dalam keadaan sadar.
 
15.

Penjelasan dan khasiat
Shalawat ini pertama kali dikemukakan oleh Sayyid Syarif Abdurrahman bin Muhammad Ba’lawi, pengarang Bughyah Al-Mustarsyidin dan Mufti Hadramaut. Di antara khasiatnya, Quthub Al-Haddad mengatakan bahwa yang menjadikan seseorang meninggal husnul khatimah adalah setiap selesai shalat maghrib ia membaca: “Astaghfirullah al ladzii laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum al ladzii laa yamuutu wa atuubu ilaih, rabbighfirli (Aku memohon ampun kepada Allah Yang tiada Tuhan selain-Nya, Yang Mahahidup lagi Maha Mengurusi makhluk-Nya, Yang tak akan mati, aku bertobat pada-Nya, ampunilah aku ya Rabb)” Kemudia ia membaca shalawat ini. Barang siapa yang membaca shalawat ini sebelum mengucapkan shalawat yang lain, niscaya ia mati husnul khatimah atau membawa iman.103 komentar:

 1. Sangat bermanfaat....trims yoo....

  BalasHapus
 2. Yang bgini nie...
  TOP BGT gan.
  Terus sebarkan kebaikan

  BalasHapus
 3. bagus artikelnya, di tunggu kunjungannya di Tafshare

  BalasHapus
  Balasan
  1. Mohon ijin copas ya Mbak, terimakasih semoga bermanfaat

   Hapus
  2. Silahkan, dgn senang hati :)

   Hapus
 4. subhanallah banyak sekali khasiat dari salawat
  ilmu yang baik, thanks mbak ilmunya

  BalasHapus
  Balasan
  1. Alhamdulillah kalau bermanfaat, ikut senang mendengarnya :)

   Hapus
 5. terimakasih sangat berguna :)

  BalasHapus
 6. Shalawatan, aku suka banget ada yang nulis ini, sukaaa banget. Dulu waktu masih kecil, di 'langgar' nama sebuah surau di kampung...aku suka banget klo sebelum sholat berjamaah ada yang pada shalawatan.

  Salam
  Astin

  BalasHapus
  Balasan
  1. Alhamdulillah... semoga berkah ya Astin :)

   Hapus
 7. Alhamdulillah Saya mendapatkan banyak berbagaimacam Manfaat Sholawat .. Mohon Bantu doanya sobat Dumay agar saya mampu menjalaninya . & bila berkenan sobat dumay tuk berkunjung di blog saya
  http://jagatpulsa.blogspot.com

  BalasHapus
  Balasan
  1. Alhamdulillah semoga bermanfaat, nanti aq berkunjung ya, tks udah mampir

   Hapus
 8. ALHAMDILLILAH. MASIH ADA ANAK MUDA YG BERIMAN DAN BERTAQWA. DI SAAT KRISIS MORAL DUNIA AKHIRAT.
  SEMOGA TDK HANYA ARTIKEL INI AJA YG DI POSTKAN.
  SAYA TUNGGU SELANJUTNYA ARTIKEL ADE.

  TQ. IJIN COPY PASTE

  BalasHapus
  Balasan
  1. InsyaAllah, semoga saya selalu bisa berbagi ilmu dan kebaikan, semoga bermanfaat :)

   Hapus
 9. wow . . . . incredeble . . . thank's to all saints

  hopefully alway health good ^^

  BalasHapus
 10. ALHAMDULILLAH.. Banyak skali Salawat dengan berbagai manfaat dan keperluan, semoga Mbak diberikan Pahala yang melimpah oleh Allah Subahanahu Wata'ala. Amin Ya Rabbal Alamin.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Amiin ya robal alamiin, makasih yaaa :)

   Hapus
 11. saya ucapkan terimakasih kepada kakak melardi, semoga Allah SWT memeberikan Kebaikan dan Rahmat Yang berlimpah, amin

  BalasHapus
  Balasan
  1. Amin ya robal amin, semoga bermanfaat :)

   Hapus
 12. Masуa Allaн...Sυвнaпallaн Walнaмdυlιllaн Laιllaнaιllallaн Allaнυaĸвar...
  Allaнυммasнallι 'ala Mυнaммad ωa 'ala 'alι Mυнaммad
  тerιмa ĸasιн aтas sнare-пуa seмoga allaн мeмвυĸaĸaп pιптυ raнмaт daп rezeĸι selυas² пуa υптυĸ aпda daп ĸelυarga
  - aмιп -

  BalasHapus
  Balasan
  1. Amin ya robal alamin, terima kasih juga atas doanya :)

   Hapus
 13. Kami juga rasakan faedah bersalawat,utang 400 juta (Cman 3 bulan lunas).

  BalasHapus
  Balasan
  1. Dikabul atau tidak itu nomor sekian, yang penting hati adem,

   love above all it !

   Hapus
 14. mohon izin copas

  BalasHapus
 15. moho ijin COPAS MBAK..

  BalasHapus
 16. sangat bermamfaat bagi pembaca yg ingin mempelajarinya

  BalasHapus
 17. bagus , thanks yahh....sangat bermanfaat..

  BalasHapus
 18. Alhamdulillah ketemu jg shalawat yg paling aq suka smoga Allah selalu memberikan keberkahan pd mba amiin...

  BalasHapus
 19. Sangat bermanfaat, ijin copy semoga Allah memberikan balasan yg setimpal amin.

  BalasHapus
 20. Terima kasih banyak atas informasi yang sangat bermanfaat. Saya memang sedang menghafal banyak doa dan shalawat. Semoga yang menginformasikan dan yang mengamalkan informasi ini mendapat berkah, ridho Allah. Amin :)

  BalasHapus
 21. Boleh saya mengizazahkan nya,, semoga bermanfaat ya,, mbk amiin,,

  BalasHapus
 22. terima kasih atas shareny, bershalawat lah ketika dalam keadaan senang maupun susah...InsyaAllah

  BalasHapus
 23. karna gak tau masa hidup sampai kapan, mending perbanyak bershalawat dah.

  BalasHapus
 24. terimakasih informasinya :)
  sangat bermanfaat, sahabat :)

  BalasHapus
 25. Mohon ijin bookmark dan mengamalkan ya mbak...salam dari mas dodi satria

  BalasHapus
 26. Semoga mendapat safa'at dari beliau junjungan nabi kita Muhammad saw .

  BalasHapus
 27. mohon maaf yg sebesar-besarnya klu sy boleh berpendapat.
  klu menurut sy membaca sholawat apapun asalkan kita ikhlas hanya mencari ridho Allah itu yg terbaik. Krn semua sholawat itu bagus.
  - yang perlu kita pahami adalah : bukan apa yg kita baca, namun siapa yg membaca.....
  - Keampuhan sholawat bukan dilihat dr apa yg kita baca, melainkan siapa yg membacanya....
  - krn membaca apapun asalkan kita ikhlas dan hanya mencari ridho Allah SWT maka allah akan meridhoinya pula,,,,,
  - tapi klu kita sudah pamrih maka akan mempengaruhi tingkatan ke ikhlasan kita....
  Mohon maaf ini hanya masukan aja utk kita semua....sebelumnya sy ucapkan terimakasih atas sholawatnya.semoga bermanfaat bagi kita semua yg membacanya....amien amien amien yaroball alamien

  BalasHapus
 28. ikut belajar sholatan ya mbak.

  BalasHapus
 29. Alhamdulillah..semoga bermanfaat..thanks ya..

  BalasHapus
 30. Mohon maaf teh mau tanya, kalau membaca sholawat apa harus dalam keadaan mempunyai wudhu atau tidak ?
  Terima kasih sebelumnya..

  BalasHapus
 31. Alhamdulillah.... semoga bermanfaat.
  ijin Copy ya ...

  BalasHapus
 32. Mohon ijin copy ya mbak....
  sangat bermanfaat, terimakasih..

  BalasHapus
 33. alhamdulillah semoga mendapat rahmat dari Allah SWT...amien Yaa Rabbal Alamien

  BalasHapus
 34. Subhanaallah......semoga mbak dapat safaatnya. Mohon share yaa mbak...

  BalasHapus
 35. Assalamualaikum...
  Ijin copy mbak, makasih

  BalasHapus
 36. ijin di copy dan diamalkan bu,terimakasih

  BalasHapus
 37. Assalamualaikum...
  izin copas mbak & semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan selalu dalam lindungan-Nya... Amin

  BalasHapus
 38. Terimakasih mas atas artikel tentang shalawatnya..
  Saya akan berusaha mengamalkannya untuk kebaikan diri saya & keluarga serta untuk meraih hajat dan cita-cita saya..
  Insya Allah jika kita yakin akan khasiat shalawat pasti semua hajat dan cita-cita kita akan terkabul..amin

  BalasHapus
 39. Terima kasih mbak atas postingan shalawat'y.... izin copy ya mbak

  BalasHapus
 40. asalamu alaikum ...mohon maaf.. izinkn sy n manjlis sy tuk mengamalkn sholawa'y .. mdah2n yg membuat artikel ni mendapat ridho Allah... matur nuhun...

  BalasHapus
 41. assalamualaikum , izin copas. Moga kita mendapat syafaat Rasulullah.

  BalasHapus
 42. Subhanallah, semoga yang menyebarkan kebaikan ini mendapatkan berkah & pahala yg mengalir. aamiin
  izin copas :)

  BalasHapus
 43. Assalamu'alaikum Wr.Wb.

  Subhanallah, sangat bermanfaat, semoga Mbak Mel berkelimpahan Rahmat dan BimbinganNya selalu, amiiin...ijin copas ya Mbak dan mengamalkannya. Terima kasih banyak.

  Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
  NiniekSS

  BalasHapus
 44. Assalamu'alaikum Wr.Wb.
  Izin copas ya mba, Terimakasih infonya dan terimakasih telah berbagi ilmu. Semoga Allah menggantinya dengan yg lebih dan sebaik2nya. Aamiin

  BalasHapus
 45. Assalamu'alaikum. Besar banget manfaatnya. Ijin copas. Terima kasih mbak. Salam sukses.
  Fredrik Von Katterson - :-)

  BalasHapus
 46. Terimakasih atas artikel Mba dalam menyebar kebaikan ini.

  BalasHapus
 47. Assalamu'alaikum. Luar biasa banget manfaatnya. Ijin copas. Terima kasih mbak. Salam sukses.

  BalasHapus
 48. Terimakasih.. ijin copas yach mbk

  BalasHapus
 49. alhamdulillah dan izin copy and share smoga Yang up load dan share dapat pahala kebaikan yang selalu mengalir dan manfaat bgi ummat

  BalasHapus
 50. Subhanallah, terima kasih atas infonya, ukhti. Semoga kebaikan ukhti diberi balasan pahala oleh Allah SWT. Aamiin.

  BalasHapus
 51. Allahuakbar, semoga Allah melimpahkan pahala untukmu yang telah mengamalkan ilmuNya, jgn prnah lelah dan merasa bosan memanfaatkan teknologi untuk ibadah di jalan Allah, semoga Allah memberikan tempat terbaik untukmu. Semoga Allah mengutus para malaikatNya untuk menjaga orang2 yang bershalawat pada nabi Muhamad. Ya Allah obati kerinduan kami terhadap nabi, Ya Allah lindungi dan peliharalah kami seperti Engkau melindungi beliau.

  BalasHapus
 52. Ass wrwb azin copy paste untuk diamalkan ,semoga admin selalu dalam lindunganNya aminn

  BalasHapus
 53. Sangat bermanfaat mas...

  Kalo ada waktu bisa baca artikel saya tentang 4 Hal yang Kamu Dapatkan Ketika Melantunkan Sholawat Kepada Nabi Muhammad SAW : http://goo.gl/GskVZG

  BalasHapus
 54. alhamdulillaah..izin copas...
  shollu alaannabbiyy...

  BalasHapus
 55. indahnya bershalawat, mampir gan ke blog ane ya hihihi http://shalawatanyuk.blogspot.co.id/

  BalasHapus
 56. assalamu 'alaikum..ijin copas..share dan mengamalkan nya ya mbak..semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebaikan buat mbak mel dunia akhirat..aamiin..ya Rabbal'alaamiin..

  BalasHapus
 57. assalamu 'alaikum..ijin copas..share dan mengamalkan nya ya mbak..semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebaikan buat mbak mel dunia akhirat..aamiin..ya Rabbal'alaamiin..

  BalasHapus
 58. assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ,, ibu MEL ,,, saya mohon idzin n ridhonya buat save gambar sholawat di blognya ,,, mtr suwun .....

  BalasHapus
 59. izin untuk mencatat za kang..

  BalasHapus
 60. Mohon izin copas..makasih bermanfaat sekali..

  BalasHapus
 61. izin mengamalkan

  BalasHapus
 62. mohon izin copas dan mengamalkannya

  BalasHapus
 63. As wr wb terima kasih akan saya amalkan insyallah saya akan mendapatkan barakahnya amin.....3x yarabbalamin

  BalasHapus
 64. Makasi banyak..
  Simpen di bookmark, download gambarnya juga dan insyaAllah tetap ak amalkan sehabis shalat. Semoga menjadi amal jariyah nya ya.

  BalasHapus